Czy warto zakupić nieruchomość w Albanii? Na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę?

Jak zakupić mieszkanie w Albanii? Jak powinna przebiegać transakcja? Na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę?

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości należy przede wszystkim zastanowić się nad celem, jaki ma spełniać ten zakup. Nabywcy nieruchomości w Albanii dzielą się na 3 grupy. Pierwsza z nich to osoby, które łączą zakup nieruchomości z krótkoterminową inwestycją, co oznacza, że po zakupie, powierzają ją firmie zarządzającej, która wynajmuje  nieruchomość przez okres sezonu turystycznego, trwającego od maja do końca października, a w przypadku nieruchomości zlokalizowanych w centrum, okres wynajmu wydłuża się nawet do 12 miesięcy w ciągu roku. Przychody z wynajmu w okresie sezonu mogą osiągnąć nawet do 6-7 tysięcy Euro, w zależności od położenia nieruchomości oraz od jej powierzchni. Im mieszkanie jest większe i bliżej morza, tym cena za jednostkowy wynajem osiąga wyższą kwotę. Drugą grupę nabywców stanowią osoby, które zamierzają zainwestować w nieruchomość mając na uwadze perspektywę długo planową, nie skupiając się na, jak najczęstszym wynajmie, w okresie sezonu. Ci, którzy nabywają z powyższym zamierzeniem, planują sprzedaż nieruchomość po kilku latach.

Wartość nieruchomości wzrasta od 7-10 % rocznie i fakt ten dotyczy zarówno mieszkań położonych w nowych obszarach budowlanych, jak i tych starszych, bliżej centrum. Dokonajmy prostej kalkulacji. Nabywamy nieruchomość za 45 000 Euro i zamierzamy ją sprzedać za 5 lat, chcąc zainwestować w inną, z której dochód będzie wyższy. Przyjmijmy najbardziej realną wersję cenową, biorąc pod uwagę optymalny stopień zużycia mieszkania oraz upływ czasu. Przez rok wartość nieruchomości, którą kupiliśmy za 45 000 Euro wzrośnie 8 %, zatem po pięciu latach normalnego użytkowania, będziemy mogli zbyć tą samą nieruchomość za kwotę około 63 000 Euro. Każdy ceniłby sobie takie inwestycje, ponieważ żaden bank nie zagwarantuje nam takiego zysku, jeśli umieścimy swoje pieniądze na lokatach.

Trzecią grupę Klientów stanowią Ci, którzy kupują nieruchomość tylko i wyłącznie dla celów prywatnych, chcąc spędzać wakacje w miejscu jej położenia. Ta grupa klientów zazwyczaj szuka nieruchomości, które cechują się wysoką jakością elementów budowlanych i standardem wykończenia.

Jeśli już dojdziemy do wniosku, do jakiej grupy przynależymy, zastanówmy się jakiej nieruchomości szukamy. Czy interesują nas nieruchomości nad samym brzegiem morza, tzw. „sea apartaments”, czy raczej odpowiada nam bliskość centrum „city apartaments”? Po dokonaniu weryfikacji własnych potrzeb, możemy przejść do rzeczy.

Każdy zadaje sobie pytanie „Czy na pewno decyzja o zakupie za granicą jest słuszna” ?  Otóż, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależne jest to od wielu czynników, między innymi od tego, jaki pośrednik pomaga nam w zrealizowaniu zakupu nieruchomości, czy dany pośrednik zna obszary, na których działa, czy zna firmy, z którymi współpracuje. Bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji jest najważniejsze i szczególnie na to należy zwracać uwagę.

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest sprawdzenie statutu prawnego nieruchomości – uzyskanie wiedzy- czy dana nieruchomość posiada certyfikat własności, kto jest jej właścicielem, czy nie jest obciążona kredytem hipotecznym bądź innymi ciążącymi na niej prawami osób trzecich. To jest sprawa najistotniejsza i zajmuje się tym nasza firma. Po pozytywnej weryfikacji powyższego, warto podejść do negocjacji cenowych z właścicielem nieruchomości. Albańczycy są narodem, który pozytywnie odnosi się do propozycji negocjacji i w 90 % są one skuteczne, z korzyścią dla nabywcy. W tym aspekcie także pomaga nasza firma.

Następnym etapem zakupu jest wgląd do projektu umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości. Umowa jest sporządzana w Języku Albańskim, jednak współpracuje z nami doświadczone grono tłumaczy. Tłumaczeń dokonuje się na wybrany przez klienta język.
Dopuszcza się wprowadzenie własnych postanowień do projektów umów przedwstępnych nabycia nieruchomości, jeśli są one zgodne z normami powszechnie obowiązującymi. Notariusze nie stwarzają problemów i są elastyczni, jeśli chodzi o treść umowy nabycia własności.  

Po podpisaniu, zaakceptowanej przez obie strony umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości, podpisujemy umowę przeniesienia własności, której treść jest tożsama z tą zawartą w umowie przedwstępnej. Termin umowy przeniesienia własności nieruchomości jest wyznaczany zazwyczaj po 10 dniach, od daty podpisania pierwszej umowy. Jeżeli nie planujemy dłuższego pobytu w Albanii, trwającego ponad 7 dni, możemy skorzystać z usług przedstawiciela prawnego, dla którego przygotowywane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, upoważniające do nabycia nieruchomości w naszym imieniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnomocnictwo zostało podpisane równolegle do umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości. Po zawarciu umowy przeniesienia własności (osobiście bądź przez pełnomocnika), oczekujemy na dokument stanowiący o prawie własności do zakupionego lokalu. Czas oczekiwania wynosi do 30 dni, od daty zawarcia umowy przyrzeczonej. Na życzenie klienta, certyfikat własności nieruchomości, jest wysyłany pocztą, na adres zamieszkania nabywcy.

Istnieje także możliwość zarezerwowania nieruchomości. Jest to koszt 2 500 Euro.
Po zawarciu umowy rezerwacyjnej i dokonaniu wpłaty na konto właściciela, nasza rezerwacja jest ważna przez 30 dni.
Jeżeli pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności, musimy odstąpić od umowy rezerwacyjnej, właściciel dokonuje zwrotu opłaty.  Jeśli postanowimy, że chcemy zrealizować transakcję i nabyć nieruchomość, będącą przedmiotem rezerwacji, kwota wynikająca z dokonanej rezerwacji zaliczana jest na poczet wartości nieruchomości.

 
[Głosów:2    Średnia:5/5]
Translate »